Vad är Andevärlden?

Själva ordet ”ande-värld” kan ses som en antydan till en plats eller en rymd som avgränsar till något annat. På det här viset kan det föreställas som en plats som varelser kan färdas till eller ifrån. I många kulturer förknippades denna plats med de döda och var inte sällan belägen i undervärlden som antyder att det finns olika världar och att de har en inbördes relation till varandra.

En del kulturer placerar sina döda i den undre världen, vars öde inte möjliggjort inträde i den övre världen som ofta ses som en bättre destination. I de dödas rike härskar sedan en gudom vars syfte ofta handlar om att hålla de döda inne och straffa syndarna; inte alla kulturer sätter lika med-tecken mellan dessa två kategorier.

En av de äldsta kända historierna kring undervärlden kommer ifrån Mesopotamien, runt 4000 f.Kr. Här berättas om gudinnan Inanna som går ner i den mörka och dystra underjorden och där förlorar en kamp till sin syster Ereshkigal som var de dödas härskarinna och blev tvungen att härska där i hennes ställe. Historien är oklar men visar bl.a. på att människor säkerligen haft föreställningar om dödsriket i alla tider.

Det finns också en beskrivning av andevärlden mer som en rymd som existerar utanför eller ibland vid sidan om ”vår” värld. Andevärlden består ofta av många skikt som inte alltid bör ses som hierarkiskt indelade efter värde. I andevärlden existerar både hädangångna människor som stannat där av någon anledning, gudomliga varelser, icke-mänskliga andeväsen m.m. Denna plats kan människor normalt sett inte besöka om de inte besitter särskilda förmågor. I de flesta kulturer har sådana anderesor uträttats av shamanen som haft förmågan att fritt vandra mellan världarna. Enligt detta synsätt ses traditionellt hela världen som ”besjälad och levande”. Den keltiska traditionen talar i sin tur t.ex. också om en andevärld men benämner den som The otherworld där fairies lever.

Black-ElkYou have noticed that everything as Indian does is in a circle, and that is because the Power of the World always works in circles, and everything tries to be round….. The Sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind, in its greatest power, whirls. Birds make their nest in circles, for theirs is the same religion as ours….
Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of a man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.

~Black Elk Oglala Sioux Holy Man

Inom spiritualismen ses andevärlden mer som en hierarkisk plats där hädangångna spirits lever i väntan på att gå till andra sidan. Medium har förmågan att kommunicera med de hädangångna och kan t.ex. förmedla budskap via seanser. Många medium har givit beskrivningar av vad som händer efter döden och pratar oftare om olika ”skikt” som själen vandrar i strävan att nå till ett högre existensplan.

swedenborgThe world of spirits is neither heaven nor hell but a place or state between the two. It is where we first arrive after death, being in due time either raised into heaven or cast into hell from it depending on our life in this world.

~Emanuel Swedenborg

Det existerar som antytts ovan en mängd olika synsätt på vad andevärlden skulle kunna vara, och artikelförfattaren har bara försökt beskriva toppen av isberget, samt avstått ifrån att favorisera. Det skall också lyftas fram att undertecknad avsiktligt undvikit att inkludera de abrahamitiska religionerna (Kristendom, Judendom, Islam) som officiellt sett helst tenderar att vilja undvika ämnet helt och hållet.

Andevärlden som diskussionsämne förblir komplicerat. Många väljer att se på ämnet mer som en akademisk diskussion och då blir det svårt att komma till konsensus då det finns så många synsätt. Ses andevärlden som en upplevelse så är det lättare att ta till sig. Filosofen och prästen Pierre Teilhard de Chardain sägs ha sagt: ”We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience”. Om det andliga ses som en upplevelse kan vi kanske lättare ta till oss de olika idéerna kring andevärlden?

Peter

I ingen speciell ordning, peter är bland annat intresserad av natur, internet, mystik, shamanism, poesi, andlighet, omvärlden, samhällsfrågor, hälsa, behandling, alternativa behandlingar, nutiden, humor, skrivande, språk, historia m m..

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

:hellobye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
more...