Överbryggandet mellan andlighet och vetenskap

Mänskligheten har gått igenom många faser i sin utveckling, som lett till att det blivit en åtskillnad mellan andlighet och vetenskap. Från att under väldigt lång tid ha levt i en värld där det inte fanns någon separation mellan det andliga och materiella (det finns ju människor som lever så än idag), blev det så småningom en stor förändring när kyrkan tog monopol på andlighet och separerade människan från Gud, det materiella från det andliga.

Så levde vi under en förhållandevis kort tid i mänsklighetens historia, tills det blev en moteffekt som det brukar bli när något går till överdrift.
Moteffekten var också en protest mot kyrkans makt och intresset för det nya, vetenskapen, väcktes i människan.

Nu blev vetenskapen och det s k vetenskapligt bevisade det som skapade människors verklighet och som man utgick ifrån som grund i livet.
Det andliga och det vetenskapliga var två motpoler, två vitt skilda sätt att se på verkligheten som omöjligt kunde förenas.

Det andliga mot det vetenskapliga. Skepticismen mot andliga värden och världar, växte. Vågskålen började tippa över åt det andra hållet denna gång, till vetenskapens fördel, vilket precis som tidigare endast kan leda till att det strävas efter en balansering.

På väg mot balans

Vi är på väg mot balans, även om vi kanske inte tror det när vi ser på tv-nyheter och läser tidningarna. Men så är det.
Idag befinner vi oss dock på en väldigt intressant plats i människans utveckling; det andliga och det vetenskapliga är på väg att mötas.

Människans uppfattning av sig själv, andra och världen är på väg att bli hel igen. Inte det att vi går tillbaka till något så som det en gång var, som om vi skulle gå bakåt i utvecklingen. Vi kan inte gå bakåt, vi måste följa med i förändringen som sker, i utvecklingen av vilka vi är.

Vi börjar nu förstå, med vetenskapens hjälp, att vi är mer än det vi ser och kan ta på. Att det finns en andlig/eterisk värld (världar/dimensioner) som vi alla är en del av, som existerar innan något ens har manifesterats på en materiell nivå. Och; att vi skapar oss själva och vår upplevelse av världen genom vad vi tänker om den. Våra tankar är i högsta grad skapande.

Dr Bruce Lipton – mannen som överbryggar

Dr Bruce Lipton heter en internationellt respekterad man och tillika cellbiolog som är en av de som överbryggar vetenskap och andlighet. Han pratar om väldigt spännande saker utifrån en vetenskaplig syn,
t ex:

* Hur vi blir och upplever vad vi tror och fokuserar på, genom att våra celler direkt svarar på hur vi upplever/tolkar oss själva och omvärlden.

* Att det är vetenskapligt bevisat att DNA inte på något sätt styr oss, utan att det är vi som styr vårt DNA, våra gener, genom hur vi tänker och vad vi fokuserar på. (Se ovan).

Därför är vi inte är några offer för vårt DNA, det finns inga gener som kan styra oss i vår upplevelse, vi är inte förutbestämda att ”ärva” sjukdomar t ex av våra biologiska föräldrar, utan vi kan förändra våra egna gener! Vi är inga offer utan skapande varelser.

Det finns mycket mer intressant att läsa och höra av denna man som alltså överbryggar den vetenskapliga och den andliga synen. Vi lever i en spännande tid!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

:hellobye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
more...