Häxans kvast som stav

Häxor är ofta associerade med en kvast och detta är inte bara taget ur luften, eller något som hör till sagorna eller fantasin. Kvasten är ett viktigt redskap hos en häxa och den är för mig även en kraftfull symbol för min häxkonst. De flesta moderna häxor ser kanske kvasten som ett reningsredskap, men kvasten är så mycket mer i mina ögon och detta vill jag försöka förklara närmare nu.

volvor_eddanJag skulle nämligen vilja försöka spåra häxan och hennes kvast genom att gå tillbaka lite i tiden. I Norden fanns det under förkristen tid völvor.

En völva var en kvinna som under trans kunde resa och medla mellan världarna, hämta kunskap, spådom samt utföra magi och trolldom genom något som kallades sejd. Hon kallades därför också för sejdkona.

Men völva betyder också stavbärerska, för hon bar med sig en stav där hon gick mellan gårdarna för att erbjuda sina tjänster. Och den här staven var också av stor vikt under själva sejdandet.

Jag tror själv det var så att staven var hennes förankring i den här världen samtidigt som den gav stöd där hon satt på sin sejdhäll och att hon reste med sin ande längs med staven.

Staven som Världsträdet och Tunet

Staven skulle då kunna ses som en representant för Världsträdet som vi idag kan beskriva som själva kosmos eller universum. Längs med Världsträdet finns världar (dimensioner) befolkade av allehanda väsen; allt från jättar och gudomar, till naturväsen och skuggvarelser, samt människor, växter och djur. Völvan kunde ta sig till dessa olika världar bl a med hjälp av staven.

Senare i tidsåldern kommer vi att stöta på någon som kallas för en tunrida, kanske kan man säga att völvan utvecklats till tunridan eller en del av henne i alla fall. Sejdandet som völvan utförde skedde i samarbete med andra människor som samlades runt stavbärerskan för att genom sången sjunga henne till trans, medan en tunrida var en kvinna som ”rider på tunet”, vilket är själva betydelsen av ordet.

Tunet var det som avgränsade mark och är det fornnordiska ordet för gärdesgård. En gärdesgård är uppbyggd av trästörar som läggs på ett speciellt vis för att bilda ett staket. På denna gärdesgård, eller tun, satt alltså tunridan medan hon red/reste med anden in i andra världar. Stören som hon då satt på skulle kunna liknas vid staven som völvan tidigare hade. Staven och stören var alltså viktiga vid färden mellan världarna.

Tunridan blir häxan

vintage_four_witchesNågot senare kommer vi att möta ordet häxa, ett ord som kom till Sverige från Tyskland under 1600-talet.

Häxa kommer från tyska hagazussa, hag betyder hage eller inhägnad och ordet betyder gärdesgårdsriderska, med andra ord, tunrida. Tunridan har alltså nu blivit häxa, eller det är så hon numera kallas. Staven som senare blev stören på tunet får nu ett annat utseende.

Det finns teorier som talar om att det under tider av förföljelse blev livsnödvändigt för människor att utöva sina magiska riter i hemlighet. Det kunde ju handla om liv eller död. Kanhända blev häxan, den tidigare tunridan, nödbedd att förklä sig och sin stav eller stör.

Kanhända blev det mest naturliga då att sammanföra något som man dels kunde rida/resa på men som också användes till annat i hemmet och som inte väckte så stor uppmärksamhet. Som en kvast. Kvasten upptäckte man, hade även andra magiska fördelar med sig, som rening t ex, och så utvecklades detta redskap än mer.

Jag säger inte att det var så det var, men visst är det en intressant teori?

Bilden av häxan och kvasten

nude_witchBilden av häxan som rider på sin kvast är vida känd och naturligtvis finns det mycket skrämselpropaganda investerad i den bilden för att kunna kontrollera människor och hålla dem borta från sådant som faktiskt i sig är väldigt kraftfullt.

Människor ska själva inte tro sig vara kraftfulla nämligen, enligt prästerskapet och andra ”som bestämmer”. Därför är det inte så underligt om något, som häxan och kvasten, fördöms och senare förlöjligas i syfte att förminska och sudda bort något ur folks medvetanden.

Men se det lyckas inte, för häxan överlever även det. Och kvasten likaså, som alltså har en bakgrund och ett syfte och inte är baserad på fördomar eller fantasier.

Kvasten påminner om det nordiska arvet som häxan har och den shamanska aspekten i transen, sången och resandet mellan världarna. För mig är kvasten i högsta grad även en stav som skapar en kontakt och förankring mellan ovan och nedan till mig däremellan, hållandes kvasten.

Jag för min del är stolt och glad över min kvast och ville skriva denna artikel för att visa att det alltid finns mer att upptäcka när man ser efter. Och för att påminna om kraften och traditionen med kvasten och benämningen häxa, något som jag anser bör vårdas och användas rätt.

Det jag skrivit kommer från egna utforskningar i kombination med information från olika källor. Texten är skapad av mig men ska inte tas som en absolut sanning eller hårda fakta, även om det jag beskriver är både fakta och sanning för mig. För den som vill går det bra att själv söka vidare efter information på de delar som känns intressanta.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

:hellobye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
more...