Att utföra en paranormal undersökning

Det första jag inleder med att säga är att denna artikel inte handlar om att berätta om ett vetenskapligt sätt att utforska det paranormala. Detta kommer av att paranormalt utforskande inte direkt är sett på som en vetenskaplig disciplin. Undersökningar av det paranormala blir tyvärr ofta oskäligt mycket misstänkliggjorda från officiellt håll; vilket kanske handlar mer om trångsynthet och en ovilja att utforska områden som är svåra att testa med gängse metoder, än att området i sig är i avsaknad av intressanta data. För den som är genuint intresserad av paranormalt utforskande så innebär det inte om det är svårt att pröva området; att det därmed blir omöjligt att utföra en undersökning på ett bra och förnuftigt sätt. Men det är bra att ha i åtanke att tillvägagångssätten är ett work in progress och blir konstant omprövat och omvärderat i takt med att empiriska (erfarenhetsmässiga) data insamlas om olika tillvägagångssätt och vad det tycks åstadkomma. Visar det sig att ett särskilt sätt kan ge bättre resultat och är praktiskt utförbart så bör man generellt sett komplettera med det nya sättet för att på så sätt nå bättre kvalitet i undersökningarna.
photo

I shall not commit the fashionable stupidity of regarding everything I cannot explain as a fraud.
~ C. G. Jung

Ha ett öppet sinne

När du utför en undersökning så är det inte bra att agera med total misstänksamhet inför alla möjliga fenomen, samtidigt är det lika osmart att vara helt öppen och inte våga ifrågasätta bara för att du vill tro. En gyllene medelväg är vad jag personligen uppmanar till. Kan du uppbåda nyfikenhet inför det paranormala istället för misstänksamhet, och en acceptans inför att våga spekulera kring fenomen så har du kommit långt.

Det må svida i ögonen för den som verkligen kräver vetenskapliga bevis, men för mig handlar inte den paranormala undersökningen om att finna ovedersägliga bevis, utan om utforskandet i sig. Detta skall däremot inte tolkas som en uppmaning till naivitet utan mer om att ta sig an ett område i genuin pionjäranda, och för detta krävs det mod.

Metodologi

Som tidigare nämnts så gör jag inga anspråk på att utföra undersökningar utifrån en helt vetenskaplig grund. Men jag vill ändå ha tillförlitlighet och önskar inte att bli bedragen, eller att ännu värre; bedra mig själv.

Ett sätt att utföra undersökningar om ni är flera personer och har olika intresseområden, är att ni inledningsvis delar upp er i några som gör research och andra som primärt kommer att utföra undersökningen. De som gör research har då till uppgift att om de kan, komma med fakta kring platsen/fenomenet för att ge ytterligare en dimension till tolkningarna av insamlade data. Men de som utför researchen tycker jag inte har som uppgift att enbart försöka pricka hål på en undersökning om den t.ex. utförs tillsammans med någon som är medial, shaman eller på annat sätt säger sig uppleva det paranormala utifrån ett översinnligt sätt. Utan researchen bör se sin roll som att peka gentemot trender i tolkningar som även tycks överensstämma med historiska fakta. Kom ihåg att det paranormala området inte så lätt låter sig appliceras på vår vanliga fysiska värld med t.ex. tydliga linjära skeenden som kan härledas ifrån uppenbara orsaker. Det paranormala utforskandet tycks ibland behöva inkludera ett oortodoxt tänkande som både gör anspråk på att vara ofärdigt, samt vara exceptionellt gränsöverskridande i sin applicering. Men återigen öppnar inte detta upp för naivitet, utan finner ni motsägelser så skall detta också tas med i den slutgiltiga analysen. Väg sedan all insamlad data, men peka inte mot en motsägelse som att detta i sig innebär en fullständig falsifiering av all insamlad data, men om trenden talar för att det finns det som pekar mot förekomsten av det paranormala så var inte rädd för att lägga fram detta. På så sätt skapas tillförlitlighet i er metod.

Det praktiska utförandet

Här kommer vi in på ett område som verkligen är ett work in progress. Så ta allt som sägs som tips och var inte rädd för att själva utvärdera era erfarenheter.
En god utgångspunkt är att vara saklig och lugn samt gärna hålla egna funderingar för sig själv i det inledande skedet. Försök dokumentera det som händer för att kunna analysera fenomen och skeenden i efterhand. Tänk också på att en grupps medlemmar påverkar varandra när de gör tolkningar, därför är det ofta klokt att åtminstone inledningsvis vara försiktig med att dra definitiva slutsatser och återge det som fakta inför dina gruppmedlemmar. Låt de som deltar i undersökningen få en egen chans att bilda sig en uppfattning och jämför istället vad som framkommit och analysera data.

old-castle

Bra att tänka på

Om ni undersöker ett fenomen som någon annan bevittnat så fråga när det först uppstod och vilka som har sett fenomenet. Försök att få en övergripande bild av det som hänt. Intervjua inblandade. Den som gör research kan också fråga de inblandade vad de själva tror det är som pågår. Här kan det också finnas en anledning att vara skeptisk om det finns en stark oemotsagd tro på det paranormala, så försök att själva bilda er en uppfattning.

Fundera på vad fenomenet är och hur det ter sig? Tycks det bundet till något? En plats, ett föremål, en person etc? – Notera och se om det finns mönster. När är det som starkast – svagast, försök skaffa exempel.

Eliminera också möjligheter att det är något annat än ett paranormalt fenomen. Var uppmärksam på sådant som talar emot en faktisk förekomst av det paranormala. Några värdefulla fallgropar att tänka på kan vara: Naturliga fenomen, elektroniska och elektriska fenomen, byggnadsmässiga eller konstruktionen i sig. Knarrningar i golvet kan t.ex. handla om byggnadsmaterialets struktur, ålder eller om spänningar i trät osv.
Om det handlar om insamlandet av fakta ifrån utomstående vittnen så blir det också nödvändigt att tänka på tillförlitligheten hos de intervjuade. I vissa fall kan sådant som psykisk hälsa spela en roll, bruk av droger, samt tyvärr även förekomsten av bedrägeri och lögn. Men det kan vara bra att tänka före man talar när det handlar om det sistnämnda. Lögn kan ibland vara ett rop på hjälp, så gör inte en medmänniska otjänsten i att agera som en skitstövel för att de felaktigt tagit din tid i anspråk. Hjälp dem istället.

Ett väldigt gott tips är att alltid känna efter i maggropen. Din intuition, om du tränat den väl, är en mycket värdefull indikator på vad som faktiskt pågår.
Särskilda tekniska hjälpmedel som assisterar er i insamlandet av data är ofta en värdefull källa för information. Men förlitar ni er helt på tekniska saker så gör er en värdefull tjänst i att läsa på om användandet av hjälpmedlen och dess för- och nackdelar. Fotografering är t.ex. en väl inarbetad konstart och det finns ibland giltiga förklaringar för tillsynes solklara paranormala fenomen som verkar ha hamnat på bild. Vidare är det klokt att ta sig tid att läsa på om EMF, EVP och t.ex. möjligheten att  skanna radiofrekvenser med s.k. spirit boxes eller ghost boxes. Vissa tillvägagångssätt är mer varaktiga och beprövade än andra, som kanske mer handlar om trender. Men oavsett vilket så är det rekommenderat att ha en överblick i hur hjälpmedlen fungerar.

ghost_escalator

Uppföljning och utvärdering

Efter att ni har utfört er paranormala undersökning så bör ni sammanställa och diskutera det som har hänt. Ta tid att jämföra anteckningar och upplevelser. Har ni varit flitiga så har ni också tagit löpande anteckningar under tiden som ni utfört undersökningen för att på så sätt ha ögonblicksbilder ifrån upplevelser som ni sedan kan jämföra era insamlade resultat med.
Lyssna igenom band, analysera foton, video m. m. Dra egna slutsatser och om det finns vittnen så jämför ni det som kommer fram med vad de intervjuade sagt och vad som upplevts.

Kan något som upplevts och märkts av också styrkas externt via foton, video etc.? Hittar ni överensstämmelser mellan olika insamlade data så kan detta utgöra en god grund att dra era slutsatser från.

Säkerhet och hälsa

Personligen anser jag att säkerhet och hälsa är en mycket viktig punkt inför varje paranormal undersökning. Jag avråder t.ex. å det bestämdaste mot att försöka påverka ett fenomen i att yttra eller visa sig genom att reta eller smäda det. Vissa youtube- eller tv-personligheter har skapat sig ett namn genom att öppet demonstrera sin dumhet i hopp om att få högre tittarsiffror. Jag jämför detta lite som att leka blindbock i trafiken, förr eller senare går det mycket illa. Agera istället genom att tydligt visa att ni tar det som händer på allvar, och om det finns något fenomen som kognitivt kan ta in er önskan, så ökar chansen att det då väljer att visa sig.

Ta inte heller onödiga risker i hopp om att få uppleva spännande ting. Om t.ex. en källartrappa ser skranglig och osäker ut så är det sannolikt en mindre bra idé om ni väljer att samtliga samtidigt gå upp och ner på den. Bruket av alkohol och droger i samband med en paranormal undersökning ogiltigförklarar inte bara per automatik all insamlad data, det kan också rent ut sagt vara farligt då du är extra utsatt inför påverkan av eventuella negativa entiteter i samband med berusning. Se också nästa stycke.

Slutligen råder jag de som genomför en undersökning att ta god tid på sig att hela sig både före och efter en undersökning. Samlas t.ex. i en ring och genomför en gemensam ”grundning” eller kanske utför en bön om det känns lämpligt för de som är inblandade, hur det går till bör avgöras på förhand så det passar er alla och ni kan ta det på allvar.
Att tillsammans stå tysta på en öppen plats i naturen och känna marken under fötterna, vinden mot ansiktet samtidigt som ni sänder en tanke till världsalltet om hjälp att utföra uppgiften på ett säkert sätt, samt att ni alla skall få återvända med hälsan i behåll, är en mycket bra början och slut på en undersökning. Lycka till!

Peter

I ingen speciell ordning, peter är bland annat intresserad av natur, internet, mystik, shamanism, poesi, andlighet, omvärlden, samhällsfrågor, hälsa, behandling, alternativa behandlingar, nutiden, humor, skrivande, språk, historia m m..

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

:hellobye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
more...